Start Parcialni zlomky online dating

Parcialni zlomky online dating

Slíbil jsem, že se k tématu za týden vrátím, a tak to (s jistým zpožděním) i činím. Princip maximálního vzdělání (PMV): Je správné dát každému příležitost dosáhnout maximálního vzdělání, jakého je schopen a jaké si přeje a jaké je potřeba. Současný způsob, jakým se tento princip v ČR naplňuje (zejména na vysokých školách, protože těch se téma týká), má vážné chyby.

O tom, že panuje hluboké nejasno v tom, zda vzdělání je hodnotou samo o sobě či především ekonomickou hodnotou, jsem psal v jiném blogu. Pokud mluvíme o obecných společenských jevech, tak to prostě není pravda (viz druhý rámeček).

Všechna dostupná statistická data ukazují pravý opak (např.

Vracím se k debatě o prudkém růstu kvantity vysokoškoláků. (Vzdělání a košíková) jsem otevřel otázku, zda zvyšující se podíl vysokoškoláků (i maturantů) zvyšuje celkovou vzdělanost mladých lidí. Kvůli stručnosti článku i vyhranění jasné pozice jsem pominul problémy, které rostoucí podíl vysokoškoláků přináší. Václav Hořejší i vlastním blogem opět s bohatou diskusí.